Diphenyl ether
1397/2/19

دی فنیل اتر.مرک .سیگما الدریچ(me


دی فنیل اتر یک ترکیب آلی اتری است. از این ترکیب در واکنش های هیدروکسیل دار کردن، نیتروژن دار کردن، هالوژناسیون، سولفون دار کردن و آسیلاسیون و آلکیلاسیون فریدل-کرافتس استفاده می شود. فرمول شیمیایی: C12H10O کد مرک دی فنیل اتر: 820978 کد سیگما آلدریچ دی فنیل اتر: 240834 CAS number 101-84-8

 

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.