Dimethyl sulfoxide
1397/2/19

دی متیل سولفوکساید مرک سیگما


دی متیل سولفوکساید یا به طور اختصار DMSO یک ترکیب اورگانو فسفره است. این مایع بی رنگ یک حلال پروتون دار کننده به شمار می رود که هم در حلال های قطبی قابل حل است و هم در حلال های غیر قطبی. فرمول شیمیایی: C2H6OS کد مرک دی متیل سولفوکساید: 102931 کد سیگما آلدریچ دی متیل سولفوکساید: 276855 CAS number 67-68-5

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.