Diisopropyl ether
1397/2/19

دی ایزوپروپیل اترمرک سیگما الدری


دی ایزوپروپیل اتر یک اتر نوع دوم است که معمولاً به عنوان حلال استفاده می شود. از این ترکیب برای حذف یا جداسازی ترکیبات قطبی آلی از فاز آبی استفاده می شود. فرمول شیمیایی: C6H14O کد مرک دی ایزوپروپیل اتر: 100867 کد سیگما آلدریچ دی ایزوپروپیل اتر: 95251 CAS number 108-20-3

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.