Dibutyl phthalate
1397/2/19

دی بوتیل فتالات مرک سیگما الدریچ


دی بوتیل فتالات یک ترکیب آلی است که به عنوان روان کننده یا روان ساز بتن استفاده می شود. این ترکیب در حلال های آلی مانند بنزن، اتر و الکل حل می شود. فرمول شیمیایی: C16H22O4 کد مرک دی بوتیل فتالات: 800919 کد سیگما آلدریچ دی بوتیل فتالات: 524980

شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.